பின்தொடரும் நிழலின் குரல்

பின்தொடரும் நிழலின் குரல்

பின்தொடரும் நிழலின் குரல்

சோவியத் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சி நம் காலகட்டத்தின் பெருங்கனவொன்றின் சரிவு. அத்தகைய எழுச்சி வீழ்ச்சியினாலானதே வரலாறு. இந்நாவல் மானுட அறத்தின் அடிப்படைகளைத் குறித்த ஒரு தேடல் 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 630