-10 % பிரதியின் நிர்வாணம்

பிரதியின் நிர்வாணம்( சிறுகதைகள்) - லைலா எக்ஸ் : 

உள்ளே...

  1. வன்மம்.
  2. ஜெர்சி கனவுகள்.
  3. பிரதியின் நிர்வாணம்.
  4. கனகாவின் மென்பொருள் மேம்படுத்தப்பட்டது.
  5. பதின்மம் * உடல் = இவ்வாழ்வு.
  6. முத்தி.
  7. சூனியக்காரன்களின் கதை.

ஆகிய தலைப்புகளில் சிறுகதைகள் அமைக்கப்பெற்றுள்ளன.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

பிரதியின் நிர்வாணம்

  • Rs. 125
  • Rs. 113

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.