புதுவை இளவேனில்

Show:
Sort By:

கடக்க வேண்டிய இரவு

ஒரு கவிஞனுக்குச் சொல் எப்படியோ அப்படித்தான் ஒரு புகைப்படக் கலைஞனுக்கு ஒளி. சொல் என்னும்போது மௌனத்தைய..

Rs. 40