இரா.நடராசன்

Show:
Sort By:

இரவு பகலான கதை

இரவு பகலான கதைஆதி உலகம் இருள்மயமானது. கற்களூரசி வெளிச்சப் புள்ளி உருவாக்கிய மனிதன் படிப்படியாக இருளை..

Rs. 45

உலக பெண் விஞ்ஞானிகள்

உலக பெண் விஞ்ஞானிகள்எங்கெல்லாம் நான் அழைக்கப்பட்டேனோ அங்கெல்லாம், மேரிகியூரி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்..

Rs. 70

உலகக் கல்வியாளர்கள்

உலகக் கல்வியாளர்கள்மாண்டசோரி, ஜான் ஹோல்ட், ரெனெய் ஸாஸோ, பாவ்லோ ஃபிரைரே, ஸெலென்கோ, சார்லஸ் மைக்கெல் எ..

Rs. 40

உலகிலேயே மகிழ்ச்சியான சிறுவன்

உலகிலேயே மகிழ்ச்சியான சிறுவன் :..

Rs. 40

எளிய 10 உயிரியல் சோதனைகள்

எளிய 10 உயிரியல் சோதனைகள்கவனி சோதனை செய் விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள..

Rs. 10

எளிய 10 இயற்பியல் சோதனைகள்

எளிய 10 இயற்பியல் சோதனைகள்கவனி சோதனை செய் விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்க..

Rs. 10

எளிய 10 வேதியியல் சோதனைகள்

eளிய 10 வேதியியல் சோதனைகள்கவனி சோதனை செய் விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்க..

Rs. 10

ஒரு தோழனும் மூன்று நண்பர்களும்

ஒரு சுவாரஸ்யமான தொலைதூர ரயில் பிரயாணத்தின் வழியே செஸ் ஆட்டத்தின் நுட்பங்களையும் வரலாறுகளையும் கூறும்..

Rs. 60

நீங்களும் விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களா?

நீங்களும் விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களா?..

Rs. 80