சாதியை அழித்தொழித்தல்

சாதியை அழித்தொழித்தல்

சாதியை அழித்தொழித்தல்

’அம்பேத்கரைக் கற்பது பெரும்பான்மை இந்தியர்கள் நம் பயிற்றுவிக்கப்பட்டதற்கும் நமது அன்றாட வாழ்வனுபவங்களுக்கும் உள்ள இடைவெளியை இணைக்கிறது.’

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 325