Menu
Your Cart
Due to COVID-19, the orders will be delayed. The orders will be processed based on the stock availability. Thank you for the patience!

சமூக செயல்பாட்டு இயக்கம்

பாலாறு வாழ்வும் அழிவும்மாணவர்களிடையே நீர் உரிமைக் குறித்தும், பாலாறு பாதுகாப்புக் குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த கட்டுரை, கவிதை, புகைப்படப்போட்டிகளை 2012, டிசம்பரில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடத்தி அதில் தேர்ச்சிப் பெற்ற படைப்புகளை இந்த புத்தகமாக்கி அவர்களை படைப்பாளிகளாக மாற்றியிருக்கிறது ‘சமூக செய..
₹60
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Don't want to miss out?