Menu
Your Cart

சமூக செயல்பாட்டு இயக்கம்

பாலாறு வாழ்வும் அழிவும்மாணவர்களிடையே நீர் உரிமைக் குறித்தும், பாலாறு பாதுகாப்புக் குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த கட்டுரை, கவிதை, புகைப்படப்போட்டிகளை 2012, டிசம்பரில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நடத்தி அதில் தேர்ச்சிப் பெற்ற படைப்புகளை இந்த புத்தகமாக்கி அவர்களை படைப்பாளிகளாக மாற்றியிருக்கிறது ‘சமூக செய..
₹60
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Don't want to miss out?

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.