சுகிர்தராணி

Show:
Sort By:

Wild Girls, Wicked Words

In 2003, a group of men and women, setting themselves up as guardians of Tamil culture, objected pub..

Rs. 350

அவளை மொழிபெயர்த்தல்

பெண்மொழியின் உச்சமான குரலாக வெளிப்படும் சுகிர்தராணி கவிதைகளின் மூன்றாவது தொகுப்பு. உடலின் ஆகாயத்து..

Rs. 55

இப்படிக்கு ஏவாள்

இப்படிக்கு ஏவாள்மைய பொருளிலும் சொல்லும் மொழியிலும் பார்க்கும் கோணத்திலும் வித்தியாசத்தையும் செறிவையு..

Rs. 75

இரவு மிருகம்

போலி மதிப்பீடுகள் இருளாய்க் கவிய, வாழ்வின் முச்சந்தியில் திசை தெரியாமல் குழம்பும்போது, வேட்கையை ஒரு ..

Rs. 75

காமத்திப்பூ

காமத்திப்பூதுளித் துளிக் காதல்களையும் பெருங்கடல் காமத்தையும் சித்தரிப்பவை இந்நூலின் பெரும்பாலான கவித..

Rs. 60

காமத்தீப்பூ

துளித் துளிக் காதல்களையும் பெருங்கடல் காமத்தையும் சித்திரிப்பவை இந்நூலின் பெரும்பாலான கவிதைகள். காதல..

Rs. 60

தீண்டப்படாத முத்தம்

பெண் வாசனை வீசும் பூமியிலிருந்து எழுந்துள்ளன இந்தக் கவிதைகள். காதல், காமம், வெஞ்சினம் மூன்றும் அந்நி..

Rs. 55