தமிழரசி

Show:
Sort By:

ஆசைக் கவிதைகள்

சும்மாத்தான் பாருமய்யா! ஈழத்தின் நாட்டுப்புறத்தில் கன்னி ஒருத்தி குளத்தில் தண்ணீர் அள்ள வருவாள். அவள..

Rs. 150