Menu
Your Cart

ஸீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்

TO BYZANTIUM - Charu Nivedita(Aswini Kumar) :Every place is redolent with centuries-old sighs, tears, laughter, music, dance, hopes and aspirations, expectations of people who had once inhabited it and is waiting to whisper them into the ears of anyone willing to pay heed...
₹ 600
Every place is redolent with centuries-old sighs, tears, laughter, music, dance, hopes, and aspirations, expectations of people who had once inhabited it and is waiting to whisper them into the ears of anyone willing to pay heed. - from the book..
₹ 600
The on-screen offerings of Hollywood and Europe have colored the popular perspective of cinema- What it is and what it should be- to such a great extent that the filimic contributions of Latin American directors remain largely uncharted. This book , with its compelling insights, intends to put the s..
₹ 200
The ideal combination of satirical ammunition launched at political powers, vivid descriptions of travels in Paris, witty movie reviews, appreciation of dogs and the under appreciation of the Tamil writer, Unfaithfully Yours , is the very essense of Charu Nivedita's raw perception of this world. A c..
₹ 400
Set during the Chola period in Southern India, Bhuvanapathi, a youn Brahmin in Kanchi, nurtures an unquenchable desire to take on a perilous journey to Kasi, in order to earn fame and wealth. Having mastered all the survival skills, he sets on this journey to Kasi after his marriage. His greed makes..
₹ 400
WILLFULLY EVIL - BALAKUMARAN( Translated by - Pritham Chakravarthy) :..
₹ 400
Zero degree(Novel) - Charunivedita :With its mad patchwork of phone sex conversations, nightmarish torture scenes, tender love poems, numerology, and mythology, Charu Nivedita's novel 'ZERO DEGREE' is a startling work of South Indian transgressive fiction that unflinchingly probes the deepest psychi..
₹ 550
நான் சிந்திக்கும் மொழி என்பது வரலாற்றின் மூலமாக எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டதே என்றாலும் புரிந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல், உணர்தல் போன்ற செயல்பாடுகளின் மூலம் அகம், புறம் இரண்டையும் என் மனதின் பல்வேறு அடுக்குகளுக்குக் கொண்டு செல்கிறேன். இந்த அனுபவத்தோடு பல்லாயிரம் மனிதத் தாதுக்களின் மகரந்தத் துகள்களின..
₹ 350
எழுதுகிறவனை எப்படியெல்லாம் பார்க்கிறார்கள்..?முழு நேர எழுத்தாளன் என்று சொன்னால் கூட விடாமல் அதன் துணைக்கேள்விகளை உற்பத்தி செய்துகொண்டே இருப்பவர்களுக்கு எந்த பதிலைத் தந்து பரமபதம் அடைவது?இந்தப் பெயரற்றவர்கள் ஏற்படுத்துகிற அயர்ச்சி தான் மற்ற எல்லாவற்றையும் விடக் க்ரூரமானது...
₹ 200
இந்தக் கதைகளின் பெரும்பாலானவற்றில் யாராக இருந்தேன் எனும் ஸ்வாரசியத்தினுடனேயே அவற்றை எழுதினேன். உண்மைக்குக் கிடைக்கிற அதே ஆசனத்தைப் பொய்களுக்குப் பெற்றுத் தருகிற மந்திரவாதியின் ஒத்திகைக் கணங்களாகவே இவை விரிந்தன. எழுதுகிறவனை வெளியேற்றி விட்டு வாசிக்க வருபவனின் கரம் பற்றிக் கொள்ளத் தெரிந்தவை சமர்த்துக்..
₹ 150
இத்தொகுதியில் இடம் பெறும் சாரு நிவேதிதாவின் கட்டுரைகள் பல்வேறு பொது விவகாரங்கள் குறித்த அவரது பார்வையை வெளிப்படுத்துபவை.  வாசிப்பின் பெரும் இன்பத்தை நல்கும் அவரது மொழி நடையும், தான் வாழும் காலம் குறித்து அவர் கொண்டிருக்கும் மாறுபட்ட பிரக்ஞையும் இக்கட்டுரைகளின் பெரும் வசீகரமாக இருக்கிறது. இவை உருவாக்..
₹ 350
Showing 13 to 24 of 35 (3 Pages)

Don't want to miss out?

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.