கே.ஜி.ஜவர்லால்

Show:
Sort By:

இலங்கை: பிளவுண்ட தீவு

விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன், 2009 கோடையில் கொல்லப்பட்டார். இலங்கையில் நடந்த விடாப்பிடியான, ..

Rs. 175

உருப்படு

எளிமையின் அப்பிராணித் தோற்றத்தோடு, பற்றிப் படர்ந்து ஆழமாய் ஊடுருவி, நம்மைப் பாடாய்ப் படுத்திவிடுபவை ..

Rs. 0

சிலப்பதிகாரம் (கிழக்கு பதிப்பகம்)

கே.ஜி.ஜவர்லால் ஓர் இயந்திரவியல் பொறியாளர். வாகனங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு பிரபல நிறுவனத்தில் முதுநிலை மேல..

Rs. 140

நாலு பேரு சிரிச்சா எதுவுமே தப்பில்ல

தனது வாழ்வையும் எழுத்தையும் நகைச்சுவை உணர்வோடு நகர்த்தும் ஜவர்லால் எழுத்துலகுக்கு எழுத்தாளர் 'சாவி'ய..

Rs. 0