அ.மார்க்ஸ்

Show:
Sort By:

அதிகாரத்தை நோக்கி உண்மைகளைப் பேசுவோம்

எட்வர்ட் சய்த், இன்குலாப், தமிழன்பன், கோ.கேசவன், ஆர்.பரந்தாமன், காமராசர், காந்தி அடிகள், பெருஞ்சித்த..

Rs. 45

அமெரிக்காவின் உலகளாவிய அரசியலும் இந்திய அணு ஒப்பந்தமும்

அமெரிக்காவின் உலகளாவிய அரசியலும் இந்திய அணு ஒப்பந்தமும்அமெரிக்காவின் இராணுவ, விரிவாக்க முயற்சிகளின் ..

Rs. 40

அமெரிக்காவின் உலகளாவிய அரசியலும் இந்திய அணு ஓப்பந்தமும்

அமெரிக்காவின் இராணுவ விரிவாக்க முயற்சிகளின் ஓரங்கமாக உருவாக்கப் பட்டுள்ளதே இந்த 123 ஒப்பந்தம் எல்லாவ..

Rs. 40

ஆரியக்கூத்து

கால்டு​வெலின் திராவிட ​மொழிக்குடும்பம் பற்றிய கண்டுபிடிப்பும் சிந்து சம​வெளி அகழ்வுகள் ​வெளிப்படுத்த..

Rs. 80

இந்திய அரசும் கல்விக் கொள்கைகளும் (1986-2016)

கல்விக் கொள்கை என்பது வெறும் கல்வி குறித்த ஓர் அணுகுமுறை மட்டுமல்ல, சமூக உருவாக்கம் குறித்த ஓர் ஆட்ச..

Rs. 240

இந்துத்துவத்தின் பன்முகங்கள்

இந்துத்துவத்தின் பன்முகங்கள்..

Rs. 400

இந்துத்துவமும் சியோனிசமும்

இந்துத்துவம் மேலெழுந்த வரலாறு - தொலைதூரத் தேசியம்- காந்தியும் இந்துத்துவவாதிகளும் - இரட்டைக் கோபுரத்..

Rs. 50

என்ன நடக்குது இலங்கையில்?

என்ன நடக்குது இலங்கையில்?நெடிய இனப்போராட்டம் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர் இழப்புகளையும், அழிவுக..

Rs. 100