பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.
-15 % அறனெனப்படுவது யாதெனின்(திருக்குறள் பின்நவினத்துவ வாசிப்பு)

அறனெனப்படுவது யாதெனின்(திருக்குறள் பின்நவினத்துவ வாசிப்பு) - சோ. அறிவுமணி 

அற இலக்கியங்கள் சட்டபுத்தகங்களைப் போலானவை. தமிழில் தோன்றிய அற இலக்கியங்களை வகை தொகையில்லாமல் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள். அவ் ஆய்வுகள் யாவும் அற இலக்கியங்களை சாசுவதமாகச் செய்கின்றன. இந்நூல் பேசும் விடயங்கள் யாவும் பின்நவீனத்துவம் சார்ந்து.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

அறனெனப்படுவது யாதெனின்(திருக்குறள் பின்நவினத்துவ வாசிப்பு)

Delay in Shipping!

பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

  • Rs. 120
  • Rs. 102

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.