-10 % 10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள்
கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் உயிரியலைப் புரிந்து கொள்ள எளிய பத்து சோதனைகள்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள்

  • Rs. 20
  • Rs. 18

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.