ஆயிஷா இரா.நடராசன்

Show:
Sort By:

10 எளிய இயற்பியல் சோதனைகள்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் இயற்பியலை புரிந்து கொ..

Rs. 20 Rs. 18

10 எளிய உயிரியல் சோதனைகள்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் உயிரியலைப் புரிந்து க..

Rs. 20 Rs. 18

10 எளிய வேதியியல் சோதனைகள்

கவனி, சோதனை செய், விளக்கம் கொடு என அறிவியலின் முப்பரிமாணங்களின் வழி சிறுவர்கள் வேதியியலைப் புரிந்து ..

Rs. 20 Rs. 18

100 பேர்

இந்நூல் வரலாற்றிலும் உலகின் போக்கிலும் மிகப்பெரும் விளைவை ஏற்ப்படுத்திய 100 பேர் யார் என்பதைப் பற்றி..

Rs. 375 Rs. 338

அறிவியல் வளர்ச்சி மற்றும் வன்முறை

அறிவியல் வளர்ச்சி மற்றும் வன்முறை''வளர்ச்சி எனும் சிந்தனை, கடந்த நான்கு பத்தாண்டுகளில் குறிப்பாக, மு..

Rs. 200 Rs. 180

ஆயிஷா

ஒரு சிறுகதை.கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் கல்வி வட¢டாரங்களில் பணிபுரியும் எல்லோரையும் ஆட்டிப் பட..

Rs. 15 Rs. 14

ஆயிஷா இரா. நடராசன் சிறுகதைகள்

ஆயிஷா இரா. நடராசன் சிறுகதைகள் (1964) ஆயிஷா நடராசன் என்றும் அறியப்படும் இவரது சிறுகதைகள் தமிழ் எழுத்த..

Rs. 240 Rs. 216

இது யாருடைய வகுப்பறை...?

இது யாருடைய வகுப்பறை...?மாணவர்களை திட்டக்கூடாது, அடிக்கக்கூடாது, எதுவுமே சொல்லக்கூடாது என்றால் அவர்க..

Rs. 195 Rs. 176

இந்திய அறிவியலின் இருண்ட சரித்திரம்

இந்திய அறிவியலின் இருண்ட சரித்திரம்அறிவியல் மனிதகுலத்திற்கு ஒளியூட்டக் கூடியதே அத்தகைய ஒளிவிளக்கை ஏற..

Rs. 30 Rs. 27

இந்தியக் கல்விப் போராளிகள்

அன்னியர் ஆட்சியில் நம் நாட்டு மக்களுக்குக் கல்விப் பணியாற்றிய பழைய தலைமுறைச் செம்மல்கள் பலரை அறிமுகப..

Rs. 100 Rs. 90

இயற்பியலின் கதை

இயற்பியலின் கதை..

Rs. 100 Rs. 90