பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.
-15 % எளிமையின் ஏந்தல் !

எளிமையின் ஏந்தல் ! - தொகுப்பு - கே.ஜீவபாரதி ( ஆர்.நல்லகண்ணு) :

தேசபக்தராகவுகவும் சிறந்த கம்யூனிஸ்டாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தோழர்.ஆர்.நல்லகண்ணு எழுதிய கட்டுரைகளைக் தொகுத்து நூலாக வெளியிடுவது இந்த நூளின் சிறப்பாகும்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

எளிமையின் ஏந்தல் !

Delay in Shipping!

பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

  • Rs. 240
  • Rs. 204

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.