சட்டப் புத்தகங்கள்|Law Books

Show:
Sort By:

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள்

C.S.தேவநாதன்

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டங்கள் - சி.எஸ்.தேவநாதன் :சுருக்கமான, எளிய தமிழில், தனி மனித உரிமைகள், சட்..

Rs. 300

இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்

டாக்டர் சோ.சேசாசலம்

இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள் - சோ.சேசாசலம் :பல சட்டங்கள் மக்களுக்கு உதவவே உள்ளன. சட்டப்ப..

Rs. 300

உணவுப் பொருள் தயாரிப்பு சட்டங்களும், கலப்படத் தடுப்புச் சட்டங்களும்

சோ.சேசாசலம்

உணவுப் பொருள் தயாரிப்பு சட்டங்களும், கலப்படத் தடுப்புச் சட்டங்களும் - சோ.சேசாசலம் :உனவுப் பொருள் தயா..

Rs. 80

காவல் புலன் விசாரணை (அதிகாரங்கள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் நுணுக்கங்கள்)

வீ.சித்தண்ணன் Bsc, M.L., CC & IS

காவல் புலன்விசாரணை (அதிகாரங்கள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் நுணுக்கங்கள்) - வீ. சித்தண்ணன் : - இரண்டு பாகங..

Rs. 1,400

சட்டத்தால் யுத்தம் செய்

நீதியரசர்.சந்துரு

சட்டத்தால் யுத்தம் செய் - நீதியரசர்.சந்துரு :நீதிமன்றம், ஜனநாயகத்தின் முக்கியமான தூண். அறச் சிந்தனைய..

Rs. 135

நீங்களும் கோர்டில் வாதடலாம்

செந்தமிழ்க்கிழார்

ருப்புக்கோட்டை செந்தமிழ்க்கிழார் அவர்கள் எழுதியதுநீங்களும் கோர்ட்டில் வாதாடலாம் என்று நான் சொன்ன போத..

Rs. 100