Menu
Your Cart

Zero degree/எழுத்து பிரசுரம்

21ஆம் நூற்றூண்டுச் சிறுகதைகள்
-10 %
2000-க்குப் பிறகு தமிழ்ச் சிறுகதைத் தளத்தில் இயங்கி வரும் 17 எழுத்தாளர்களின் கதைகள் இத்தொகுப்பில் உள்ளன. பெரும்பாலான கதைகள் ஒற்றைத் தன்மையுடன் இல்லாமல் பன்முக வாசிப்பைக் கோருகின்றன. சில கதைகள் சிறுகதைக்கான வடிவ நேர்த்தியைச் சிதறடிக்கின்ற, அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு கதையும் தனித்தன்மையுடன் வாழ்க்கையை வேறு..
₹207 ₹230
9/11 சூழ்ச்சி வீழ்ச்சி மீட்சி
-10 %
செப்டெம்பர் 11, 2011 அன்று அமெரிக்கா மீது அல் காயிதா நிகழ்த்திய தாக்குதலும் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்த ஆப்கன் யுத்தமும் நம்மைச் சூழ்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எத்தகையவை என்பதை உணர்த்துவன. இன்றைக்கு அல் காயிதா அத்தனை வலிமையான இயக்கமாக இல்லை. அதன் இடத்தை ஐ.எஸ். பிடித்துக்கொண்டது. ஒசாமா இல்லை, முல்லா ஓமர் இல்லை..
₹288 ₹320
Alida
-10 %
Alida is the newborn heir of a business empire who is snatched from her cradle by an intruder with a gun. The Mumbai Police prioritize the case of her kidnapping and launch a rigorous investigation.No one is exempt from suspicion: neither family nor friends nor acquaintances. Follow the Mumbai Polic..
₹360 ₹400
And The Roots Go Deep
-10 %
A time travel fiction that begins in 2037 A.D with Dev, a Mars Mission specialist, traumatized by a Tsunami in Japan. Dev’s brain travels back and forth on a timeline when he is asleep and starts visualizing himself as Prince Rajendra Cholan of the ancient past, John Wilbur and Saravanan of recent t..
₹234 ₹260
Boundless and Bare
-10 %
Theses stories talks about the bitterness , the wants , the dreams , ego , lust and everything else that the bazaar flows with. these stories brings out the volatility that depict the very human nature in its most naked form...
₹140 ₹155
Boundless and Bare
-10 %
Thanjai Prakash is known for his bold stories that talk about the complexities and absurdities in man-woman relationships and the attendant socio-economic issues. Boundless and Bare-1 presents ten stories cherry-picked from his work that offer us a great insight into the lives of the middle-class of..
₹225 ₹250
Catalina
-10 %
When we listen to Tchaikovsky’s symphonies, we can visualize snow falling gently on to the ground. All of Tchaikovsky’s fans have attested to this fact. Similarly while reading Sathana’s tales, I could feel the ice and slowly drifting snowfall. Such stories have not appeared in Tamil earlier. Each o..
₹135 ₹150
Children Of Mama Asili
-10 %
When a ten-year-old Tanya discovers a mysterious, furry creature in her balcony, unbeknownst of its identity or origin, she embraces it into her life and unknowingly changes the course of her world’s history.The world little Tanya has inherited is centred around the fictional and futuristic colony o..
₹360 ₹400
DAD'S FAVOURITE NEWSPAPER
-10 %
Azhagiyasingar's tales consist of both mental trauma and stunning twists. And all of them speak of the writer's own individual creativity. It is indeed remarkable that the author's creativity comprises so many dimensions. Some of the stories are very short. It is clear that Azhagiyasingar is very ..
₹108 ₹120
Dangling Gandhi
-10 %
Dangling Gandhi by Jayanthi Sankar is a collection of 12 short stories. The common theme across most of the stories is that they are set in colonial period in Singapore. The stories give us a peek into the cultural aspects of that period, including prejudices and social structures. The characters co..
₹198 ₹220
EXCELLENT: செய்யும் எதிலும் உன்னதம்
-10 %
இந்தப் புத்தகம் என் மூலம் உங்களுக்குத் தரும் கருத்துகள் எதுவும் முடிவானவையல்ல. உங்கள் வசதிக்கேற்ப நீங்கள் இதில் அடித்தல் திருத்தல்கள் செய்யலாம். கிழித்துப் போட்டுவிட்டுப் புதிய அத்தியாயங்களை எழுதிச் சேர்க்கலாம். அல்லது உங்கள் விருப்பப்படி உதாரணங்களை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளலாம். நான் அளித்திருப்பது ஒரு..
₹144 ₹160
Showing 1 to 12 of 346 (29 Pages)

Don't want to miss out?