Menu
Your Cart

கோவை சதாசிவம்

நம்ம கழுதை நல்ல கழுதைபூவுலகில் பொதி சுமப்பதாக ஓர் உயிரினம பிறக்குமா…?கழுதைகளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தால் மழை வருமா…?கழுதைப்பால் குழந்தைகளுக்கு நலம் சேர்க்குமா…?முட்டாள், மூதேவி, அறிவுகெட்ட, கூறுகெட்ட…. வசைச்சொற்களில் கழுதையை இணைப்பது ஏன்…?குடும்பத்தில், பனிமலையில், அரசியலில் கழுதையின் தலையை உருட்ட..
₹25
பல்லி ஓர் அறிவியல் பார்வைகட்டமைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை! வாய்மை அற்ற நம்பிக்கைகளை பற்றிக் கொண்டு அறிதலை, தேடுதலை கைவிடமுடியாது என்னால்! அறிவு நம்பிக்கையிலிருந்து தொடங்குவதில்லை! சந்தேகிப்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது! அறிவின் உயரத்தை சுருக்கியதில் நம்பிக்கைகளுக்கு நிறைய பங்குண்..
₹25
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.