குளச்சல் போர் - ஒரு வரலாறு

குளச்சல் போர் - ஒரு வரலாறு

குளச்சல் போர் - ஒரு வரலாறு :

திருவிதாங்கூர் வரலாற்றில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய குளச்சல் போர் குறித்து ஐரோப்பிய கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளின் ஆவணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட ஆய்வு நூல் இந்நூல்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 100