மஞ்சு - நாவல் (மலையாள மொழிபெயர்ப்பு)

மஞ்சு - நாவல் (மலையாள மொழிபெயர்ப்பு)

மஞ்சு - நாவல் (மலையாள மொழிபெயர்ப்பு) :

'எம்.டி.வாசுதேவன் நாயகரின் இந்த நாவல் கத்திரிப்புகளின் கதை. காலமும் இடமும் மனங்களும் இந்தக் கதையில் காத்திருக்கின்றன.

1964 -ல் பிரசுரமாகி மலையாளத்தில் ஒரு லட்சம் பிரதிகளுக்குமேல் விற்பனையான கிளாசிக் படைப்பு இந்நாவல்.....

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 100