நல்லநிலம்

Show:
Sort By:

அத்துமீறல்

அத்துமீறல்    ஆய்வகக் கூண்டு வாழ்க்கையிலிருந்து தப்பித்து பதுங்கியும் நழுவியும் வாழும் ஒரு அழகிய வெண..

Rs. 100

கண் தெரியாத இசைஞன்

விளாதீமிர் கொரலேன்கோ

பிறப்பிலேயே கண்தெரியாத அவனது சூழலின் அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் பெருக்கெடுத்து வந்து அவனின் காதுகளை ந..

Rs. 200

கதை சிற்பி சரத்சந்திரர்

சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

சரத்சந்திரர், வங்காள இலக்கிய உலகின் ஆற்றல் மிகு படைப்பாளி. சமூக ஏற்புடையதற்ற காதலைச் சொல்வது, ஆண் - ..

Rs. 220

கருணைக்கடலில் புரட்சிக்கனல்

சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

காலம் தன்னை யுகம்தோறும் புதுமையாக்கிக்கொள்ளும் தருணங்களில் ஈசுவர சந்திர வித்யாசாகர் போன்றவர்களைத்தான..

Rs. 180

சோவியத் இனமொழிச் சிறுகதைகள்

ரஷ்ய எழுத்தாளர்கள், பூ. சோமசுந்தரம்

சோவியத் இனமொழிச் சிறுகதைகள்சோவியத் படைப்புகளில் இடம்பெறும் கதை நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்களின் உளவியல்..

Rs. 160

தேவதாஸ் சரத்சந்திரர்

சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

ரத்சந்திரர், வங்காள இலக்கிய உலகின் ஆற்றல் மிகு படைப்பாளி. சமூக ஏற்புடையதற்ற காதலைச் சொல்வது, ஆண் - ப..

Rs. 120

பேராயுதம் மெளனித்த பொழுதில்

கவின் மலர்

பேராயுதம் மெளனித்த பொழுதில்மிக நம்பிக்கையளிக்கும் செயல்பாடுகளினூடே தொடர்கிறது கவின் மலரின் பயணம்.பல..

Rs. 50

வங்காளக் கதைகள்

சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

சந்தையில் சந்திக்கும் முன் பின் தெரியாத இளைஞர்களுடன் ஓடிப்போகும் பெண்ணின் கதை..

Rs. 180

வங்காளக் கதைகள்

சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

சந்தையில் சந்திக்கும் முன் பின் தெரியாத இளைஞர்களுடன் ஓடிப்போகும் பெண்ணின் கதை..

Rs. 180

வாடகைத் தொட்டில்

ஜி.பிரஜேஷ்ஸென், யூமா வாசுகி

தாயன்பைகடன் அட்டை கொண்டு வாங்கும்புதிய காலத்தின்செய்திகளைச் சொல்லும் புத்தகம்.பத்து மாதம் சுமந்துநொந..

Rs. 100