Menu
Your Cart

நாவல்

நாவல்
6174 (நாவல்) 6174 (நாவல்)
-5 %
தமிழில் அறிவியல் சார்ந்த சிறுகதைகள் அரிதாகவே எழுதப்பட்டு வருகின்றன. நாவல்கள் அரிதினும் அரிது. இந்தச் சூழலில் 6174 வரவேற்கப்பட வேண்டியது. லெமூரியாவிற்கும் தமிழர்களுக்கும் கடந்த நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பிரிக்க முடியாத தொடர்பு இருந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர்பின் நீட்சிதான் இந்த நாவல். லெமூரியாவில்..
₹285 ₹300
7.83 ஹெர்ட்ஸ் 7.83 ஹெர்ட்ஸ்
-5 %
7.83 ஹெர்ட்ஸ் ஆன ஸ்கூமான் அதிர்வலையில் வாசக மூளை இயங்கும்போது சுதாகரின் கதை அலைகள் அவருடைய நாவலான நானோ ரிசீவர் மூலம் நட்பான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இன்னொரு பிரபஞ்சத்துக்கு இன்பமாகக் கடத்துகின்றன. மாற்று மரபணுவாகக் கற்பனை அல்லல் எம் அதிகம் உள்ள வாசகர்கள் உடனே உள்வாங்கிக் கதையில் அமிழ்வதும், மற்றவர்கள் பட..
₹190 ₹200
7.83 ஹெர்ட்ஸ்
-5 %
மூளையின் அடித்தள அதிர்வினை , மின்காந்த அலைகளை உருவாக்கி ஆய்வு செய்யும் கருவி கொண்டு குலைத்து நாச வேலைகளை சாதாரண மனிதர்களைக் கொண்டு செய்ய வைக்கிறது ஒரு கும்பல். இதனைத் தடுக்க முயலும் குழுவினரை ஒரு திறமையான போராளியின் உதவியும், மற்றொரு போராளியின் பழிவாங்கும் திட்டங்களும் அலைக்கழிக்கின்றன. மன மாற்றம் ச..
₹190 ₹200
A Prearranged Love
-5 %
A love story with a difference, "Why don't you try meeting him? He might turn out to be the man of your dreams..." said Rekha's mother Sheela. Rekha burst out laughing, "Mom, the man of my dreams is determined to remain a bachelor and spend all his time in Italy." After a dramatic pause, she said, "..
₹189 ₹199
Alida
-5 %
Alida is the newborn heir of a business empire who is snatched from her cradle by an intruder with a gun. The Mumbai Police prioritize the case of her kidnapping and launch a rigorous investigation.No one is exempt from suspicion: neither family nor friends nor acquaintances. Follow the Mumbai Polic..
₹380 ₹400
Atisa and the Time Machine in Search of Kalidasa
-5 %
The era belongs to legendary King Vikramaditya, 1800 years ago. The brilliant star-reader Varahamihira, one of the famed Nine Gems of the kings court, predicts a rare eclipse that has alarming consequences. Soon after, the scrolls carrying his predictions go missing. While the court considers how to..
₹189 ₹199
BOX கதைப் புத்தகம் BOX கதைப் புத்தகம்
-5 %
'கொரில்லா', ம்' நாவல்களைத் தொடர்ந்து வெளியாகும் ஷோபசக்தியின் மூன்றாவது நாவல். முள்ளிவாய்க்காலிற்குப் பின்னான வன்னிக் கிராமமொன்றின் கதைப் பிரதி. யுத்தத்தின் ஊடும் பாவுமான கதைகளைச் சித்திரிக்கும் உபவரலாறு...
₹190 ₹200
Change Me
-5 %
Amit Malhotra, 35, is a high-flying investment banker who loves his gut and all things gourmet. Amit is living the proverbial good life, which includes a loving family, a successful career and a luxurious life – albeit with a paunch. When a pretty twenty-something calls him ‘uncle’ by mistake, the y..
₹333 ₹350
Children Of Mama Asili
-5 %
When a ten-year-old Tanya discovers a mysterious, furry creature in her balcony, unbeknownst of its identity or origin, she embraces it into her life and unknowingly changes the course of her world’s history.The world little Tanya has inherited is centred around the fictional and futuristic colony o..
₹380 ₹400
Showing 13 to 24 of 2470 (206 Pages)