-10 % பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்)

பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்) - கோ.ரகுபதி(தொகுப்பு) :


பறையன் பாடல்களில்

இடம்பெற்றுள்ள செய்திகள்

இந்நூலாசிரியர்களின்

கற்பனையில் உதித்தவை

அல்ல. மாறாகத்

தீண்டாமையை

ஏற்றுக்கொண்டு

அதை வலியுறுத்தும்

வைதீக சமயத்தின்

புனிதநூல்களில் இடம்பெற்ற

செய்திகள்தாம். எனவே

இச்செய்திகள் உண்மை

அல்ல என்று வைதீகர்களால்

மறுக்கமுடியாது.

                                                                               - ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்)

  • Rs. 80
  • Rs. 72

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.