ராஜ் கௌதமன்

Show:
Sort By:

அன்பு என்னும் கலை

உலக அளவில் சிறந்த விற்பனையைக் கொண்டு திகைக்க வைக்கும் இந்த நூல், இலட்சக்கணக்கான வாசகர்களுக்குத் தங்க..

Rs. 150 Rs. 135

ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரிகமும்

ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரிகமும்ஆகோள் பூசல், பெருங்கற்கால நாகரிகம், களவு,பாணர் மரபு என்ற நான்கு..

Rs. 45 Rs. 41

ஆரம்பக் கட்ட முதலாளியமும் தமிழ்ச் சமூக மாற்றமும்

ஆரம்பக் கட்ட முதலாளியமும் தமிழ்ச் சமூக மாற்றமும் - ராஜ் கௌதமன் :..

Rs. 45 Rs. 41

இயற்கையின் தேர்வின் வழியாக உயிரினங்களின் தோற்றம்

சார்லஸ் டார்வினின் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிக் கோட்பாடுகளை தமிழில் கொண்டுள்ள நூல்...

Rs. 100 Rs. 90

உயிரினங்களின் தோற்றம்

உயிரினங்களின் தோற்றம் - டார்வின்(தமிழில் - ராஜ் கௌதமன்) :சார்லஸ் டார்வினின் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர..

Rs. 100 Rs. 90

எண்பதுகளில் தமிழ்க் கலாச்சாரம்

இலக்கியப் படைப்பாக்கத்தின் வீரியமான காலமாக இருந்த எண்பதுகள் காலகட்டத்து கலை இலக்கிய பண்பாட்டு அம்சங்..

Rs. 100 Rs. 90

க. அயோத்திதாசர் ஆய்வுகள்

க. அயோத்திதாசர் (1845 - 1914) என்ற பௌத்தப் பெரியாரின் ஆய்வுகளும் தீர்வுகளும் ஆசியாவுக்கு மட்டுமின்..

Rs. 200 Rs. 180

கதைக் கருவூலம் (சமணக் கதைகள்)

கதைக் கருவூலம்(சமணக் கதைகள்):வைத்தீகர்களுடைய நளன் தமயந்தி கதை நளன் தவதந்தி என்ற பெயரில் சமணக் கதையாக..

Rs. 150 Rs. 135

கலித்தொகை-பரிபாடல் ஒரு விளிம்பு நிலை நோக்கு

கலித்தொகை-பரிபாடல் ஒரு விளிம்பு நிலை நோக்கு..

Rs. 165 Rs. 149