சல்மா

Show:
Sort By:

Wild Girls, Wicked Words

In 2003, a group of men and women, setting themselves up as guardians of Tamil culture, objected pub..

Rs. 295 Rs. 266

இரண்டாம் ஜாமங்களின் கதை

இந்நாவலில் நாயகர்கள் / நாயகிகள் / வில்லன்கள் என எவருமில்லை. அந்த விதத்தில் மிகவும் ஜனநாயகப் பண்பு கெ..

Rs. 490 Rs. 441

ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும்

தமிழில் எழுதிவரும் குறிப்பிடத்தக்க இளம் கவிஞர் சல்மா. பெண் கவிதை மொழி சார்ந்து இவரது படைப்புகள் புத..

Rs. 80 Rs. 72

கனவு வெளிப் பயணம்

நாம் சார்ந்திருக்கும் சமூகம் பெண்களை எப்படி வைத்திருக்கிறது என்பதை சல்மாவின் படைப்புக்களை வாசித்துப்..

Rs. 145 Rs. 131

சாபம்

சல்மாவின் கதை வெளிகள் பெண்களின் பதற்றமான காலடிகளின் மெல்லிய சப்தங்களால் நிரம்பியவை. அவர்களது கண்ணீரா..

Rs. 110 Rs. 99

பச்சைத் தேவதை

சமூகம், அரசியல் மற்றும் இலக்கிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உடையவை, இல்லாதவை என நவீன கவிதைகளைப் பிரித்தால..

Rs. 90 Rs. 81

மனாமியங்கள்

மனாமியங்கள்சல்மாவின் நாவல் முழுமையாகப் பெண்ணுலகத்தால் நிரம்பியிருக்கிறது. புற உலகம் அறியாத பெண்களின்..

Rs. 290 Rs. 261