-10 % தாய்மை பொருளாதாரம்
தாய்மை பொருளாதாரம்

நன்னெறிகள் சார்ந்த உயர் விழுமியங்கள் எமக்கு முக்கியமான தேவை என்று எந்த நாடும் இதுவரை பிரகடனப்படுத்தவில்லை. நமக்கு மகாத்மா காந்தி எதையும் வெறும் பொருளாதார லாபத்தையோ, சமூக லாபத்தையோ மட்டும் கணக்கில் கொண்டு மதிப்பிடாமல், சத்தியத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடவும், அதையும் அகிம்சை வழியிலேயே அடைய வேண்டும் எனவும் பயிற்றுவித்து உள்ளார். அழிவு நோக்கி செல்லும் இன்றைய உலகைக் காக்க வழி இதுவே- ஜே. சி. குமரப்பா.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

தாய்மை பொருளாதாரம்

  • Rs. 120
  • Rs. 108

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.