சுப.வீரபாண்டியன்

Show:
Sort By:

அறிந்தும் அறியாமலும்

நம் பிள்ளைகளின் அறிவியல் அறிவை, தொழில்நுட்ப ஆற்றலை, கணிப்பொறியைக் கையாளும் திறனைக் கண்டு உலக நாடுகளே..

Rs. 222

இதுதான் ராமராஜ்யம்

இதுதான் ராமராஜ்யம் - சுபவீ :தற்போதய அரசியல் சூழலை பற்றிய மிகக் சிறப்பான விமர்சனங்களும், பார்பனியம் ப..

Rs. 20

எதுவாக இருக்கும்?

45 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வெளியாகும் சுப.வீர பாண்டியனின் இரண்டாவது கவிதைத் தொகுதி இந்நூல்.இடையில் ஏறத்த..

Rs. 66

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் (தொகுதி 1)

இன்றைய தலைமுறைக்குப் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு முடிவதில்லை. எவற்றைப் படிக்க வேண்டும் என அவர்கள..

Rs. 120

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் (தொகுதி 2)

"இன்றைய தலைமுறைக்குப் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு முடிவதில்லை. எவற்றைப் படிக்க வேண்டும் என அவர்க..

Rs. 100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் (தொகுதி 3)

இன்றைய தலைமுறைக்குப் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு முடிவதில்லை. எவற்றைப் படிக்க வேண்டும் என அவர்கள..

Rs. 100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் (தொகுதி 4)

இன்றைய தலைமுறைக்குப் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு முடிவதில்லை. எவற்றைப் படிக்க வேண்டும் என அவர்கள..

Rs. 100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் (தொகுதி 5)

இன்றைய தலைமுறைக்குப் படிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதற்கு முடிவதில்லை. எவற்றைப் படிக்க வேண்டும் என அவர்கள..

Rs. 100

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-1

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-1ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-1 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சு..

Rs. 120

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-2

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-2ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-2 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சு..

Rs. 100

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-3

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-3ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-3 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சு..

Rs. 100

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-4

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-4ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-4 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சு..

Rs. 100

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-5

ஒன்றே சொல்!  நன்றே சொல்! பாகம்-5ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-5 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப..

Rs. 100

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்!...பாகம்-6

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! பாகம்-6ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம் -6 கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர..

Rs. 80

ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி (பாகம் 2)

இயந்திரமயமான  உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நம் நண்பர்கள் அனைவரையும் நேரில் சந்தி..

Rs. 50