ம.செந்தமிழன்

Show:
Sort By:

அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்

அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்இந்நூலின் ஆசிரியர் பழங்குடிகளின் இருப்பிடத்தில் வசித்த அனுபவத்தை..

Rs. 60

ஆயம் - சந்ததிகளுக்கான சமூகம்

ஆயம் - சந்ததிகளுக்கான சமூகம் -ம.செந்தமிழன்:நமது செயல்பாடுகள் யாவும் சீர்திருத்தங்களுக்கானவை அல்ல. அட..

Rs. 60

ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி

ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி - ம.செந்தமிழன்:இயற்கையைச் சீரழித்து வளர்ச்சி காணுதல் என்..

Rs. 215

ஆறு - மனம் அறிதல்

ஆறு - மனம் அறிதல் - ம.செந்தமிழன் :..

Rs. 100

இனிப்பு(சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுதலை)

இனிப்பு(சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுதலை) - ம.செந்தமிழன் :'சர்க்கரை நோயை எவராலும் குணப்படுத்தவே முடியாத..

Rs. 120

இறைமை

இறைமை”இல்லை என்போர் என்னைத் தொலைக்கின்றனர்உண்டு என்போர் என்னைக் கடந்து செல்கின்றனர்தெரியாது என ஒப்பு..

Rs. 50

உயிருக்கு மரணமில்லை

உயிருக்கு மரணமில்லைஒரு விதை உங்கள் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விதையை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்; தொடு..

Rs. 70

உயிர் இயல்

உயிர் இயல்உயிரியல் என்ற தலைப்பில் நான் உங்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்பும் சேதிகள் எல்லாம்,  உயிரினங..

Rs. 60

ஊடு உள்ளுறைச் சிவம் உணர்த்தியவை (உரை 3)

ஊடு உள்ளுறைச் சிவம் உணர்த்தியவை (உரை 3) - ம.செந்தமிழன் :உரிமை கொண்டோருக்கு உரிமையை தவிர வேறெதுவும் த..

Rs. 70

ஊர் மீண்டு செல்லுதல்

ஊர் மீண்டு செல்லுதல்அறம் என்பது பிற உயிர்களுக்குத் தீமை தரா வாழ்க்கை முறை, பேராசைகள் அற்ற, தற்பெருமை..

Rs. 90

கான்(காடுகளில் கற்றவை) - ம.செந்தமிழன்

கான் காடுகளில் கற்றவை - ம.செந்தமிழன்:ம.செந்தமிழன் தன் வாழ்நாளில் காடுகளின் வாயிலாக தான் கற்றுக்கொண்ட..

Rs. 90

காய் எப்படிப் பழமாகிறது

காய் எப்படிப் பழமாகிறது - ம.செந்தமிழன் :''காய்கள், பயறுகள், தானியங்கள், ஆகியவற்றின் உள்ளேயும் வெளியே..

Rs. 75

கூடல்(இல்லறம் இயற்றல்)

கூடல்(இல்லறம் இயற்றல்) - ம.செந்தமிழன் :உடலும் உடலும் தம்மோடு கலத்தல்கூடல் அல்ல!உடலால் விளையும் மகிழ்..

Rs. 80