Menu
Your Cart

பூவுலகின் நண்பர்கள்

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பேரச்சமாக நிலை கொண்டிருக்கும் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தைக் குறித்து அறிவியலாளர்கள் மற்றும் சூழியலாளர்கள் கட்டுரைகளைத் தாங்கியிருக்கிறது இப்புத்தகம். மேலும் ஹைட்ரோகார்பன் என்றால் என்ன என்ற அறிமுகத்திலிருந்து, அவற்றை எடுக்கும் முறைகள், அதனால் ஏற்படும் சூழியல் மற்றும் உடல்நலப் பாதிப்..
₹38 ₹40
Showing 37 to 37 of 37 (4 Pages)