-10 % சின்மயி விவகாரம் மறுபக்கத்தின் குரல்வீட்டிற்குள்பேசிக்கொள்கிறஜாதியபேச்சைவெளியில், திமிர்த்தனமாகப்பேசியதால்உருவானவிவகாரம். 

பொதுவெளிஎல்லோருக்குமானது. அங்குசொல்லப்படும்கருத்துக்கள், மற்றவர்களிடமிருந்துஎதிர்வினைகளைஉருவாக்கும். சொல்பவர்பிரமுகராகவேறுஇருந்துவிட்டால்கேட்கவேவேண்டாம். பாடகிசின்மயியின்அசட்டுத்தனமானபிராமணீயகருத்துகளுக்குஎதிர்வினையாகமுதிர்ச்சியற்றசிலரிடமிருந்துஎழுந்தபாலியல்தாக்குதல்கள்வன்மமாக, தக்கதருணம்பார்த்துஉள்ளுறையத்தொடங்கிற்று. 

ஒருலூஸ்டாக்வினையாகிப்போயிற்று. ஒருவன்மீதிருந்ததனிப்பட்டகாழ்ப்புஎல்லோரையும்கோர்த்து, அந்தகும்பலுக்குஅவனேதலைவன்என்கிறபொய்க்கதையைஜோடித்து, போலீஸ்புகாராகிஇருவர்கைதில்போய்முடிந்து. இருவரின்அரசுவேலையும்வாழ்வும்பாடகிசின்மயியால்பறிக்கப்பட்டது.


முகமற்றவர்களின்முகமாகவும்குரலற்றவர்களின்குரலாகவும்ஆன்மாவற்றவர்களின்ஆன்மாவாகவும்செயல்படுவனேஎழுத்தாளன்என்கிறஅறச்சீற்றத்தில், விவகாரம்நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கையிலேயே, தொடராகஎழுதப்பட்டகட்டுரைகள்இவை.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

சின்மயி விவகாரம் மறுபக்கத்தின் குரல்

  • Rs. 300
  • Rs. 270

Shipping Details

Usually ships in 2-7 business days. உங்கள் ஆர்டரை அனுப்ப 2 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும்.

Postage charge of Rs.40 is applicable for orders below Rs.500. Free shipping on orders above Rs.500. Please Call/WhatsApp +91.9789-009-666 for queries related to Stock, International Shipping, Bulk Purchase etc.