அகராதி / களஞ்சியம்


Show:
Sort By:

அபிதான சிந்தாமணி(தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்)

ஆ.சிங்காரவேலு

அபிதான சிந்தாமணி(தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்) - ஆ.சிங்காரவேலு :அபிதான சிந்தாமணி (செம்பதிப்பு)19 ஆம் நூற்ற..

Rs. 1,000

இந்துச் சட்ட அகராதி

எஸ்.ஆர்.வீரராகவன்

இந்துச் சட்ட அகராதி”இந்நூலினை கூர்ந்து படித்தாய்ந்ததில், நூலாசிரியர் பெருவாரியாகத் தேர்ந்தேடுத்திருக..

Rs. 225

இலக்கியச் சொல்லகராதி - அகராதி

சந்தியா நடராஜன்

இலக்கியச் சொல்லகராதி  - சந்தியா நடராஜன்:பிரபல வைத்தியனாக இருந்து, காங்கிரஸில் ஈடுபட்டு, சத்தியாக்கிர..

Rs. 180

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி வெளிவந்து பதினாறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விரிவாக்கித் திருத்தி வெளியி..

Rs. 610

சதுரகராதி - அகராதி

வீரமாமுனிவர்

சதுரகராதி - வீரமாமுனிவர் :‘சதுரகராதி’ - வீரமாமுனிவரால் முறையான அகர வரிசையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் அக..

Rs. 390

தமிழ் அகராதிக்கலை

பேரா.சுந்தர சண்முகனார்

தமிழ் அகராதிக்கலை” இந்த நூல், அகராதிகள் பற்றிய கலைக்களஞ்சியம். தனிமனிதனின் உழைப்புக் களஞ்சியம். இந்ந..

Rs. 300

தற்காலத் தமிழ்ச் சொற்சேர்க்கை அகராதி

Mozhi

தற்காலத் தமிழ்ச் சொற்சேர்க்கை அகராதி - (வடிவமைப்பு - மொழி) :தமிழ் அகராதி வரலாற்றில் 'தற்காலத் தமிழ்ச..

Rs. 390

பாலியல் கலைக்களஞ்சியம்

டாக்டர்.பி.எம்.மேத்திவ்

இது ஒரு பாலியல் கல்வி நூல். கேரளத்தின் உளவியல் அறிஞர்களில் முதன்மையானவரான டாக்டர் பி.எம். மாத்யூ வெல..

Rs. 750