அகராதி / களஞ்சியம்


Show:
Sort By:

அபிதான சிந்தாமணி(தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்)

அபிதான சிந்தாமணி(தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்) - ஆ.சிங்காரவேலு :அபிதான சிந்தாமணி (செம்பதிப்பு)19 ஆம் நூற்ற..

Rs. 1,000

இந்துச் சட்ட அகராதி

இந்துச் சட்ட அகராதி”இந்நூலினை கூர்ந்து படித்தாய்ந்ததில், நூலாசிரியர் பெருவாரியாகத் தேர்ந்தேடுத்திருக..

Rs. 225

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி வெளிவந்து பதினாறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விரிவாக்கித் திருத்தி வெளியி..

Rs. 610

தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி..

Rs. 1,250

தமிழ் அகராதிக்கலை

தமிழ் அகராதிக்கலை” இந்த நூல், அகராதிகள் பற்றிய கலைக்களஞ்சியம். தனிமனிதனின் உழைப்புக் களஞ்சியம். இந்ந..

Rs. 300

பாலியல் களைக்களஞ்சியம்

இது ஒரு பாலியல் கல்வி நூல். கேரளத்தின் உளவியல் அறிஞர்களில் முதன்மையானவரான டாக்டர் பி.எம். மாத்யூ வெல..

Rs. 495