நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்

Show:
Sort By:

1001 இரவு அரபுக் கதைகள்

எம்.ஏ.பழனியப்பன்

1001 இரவு அரபுக் கதைகள்ஒவ்வொரு கதையிலும் மக்களின் வாழ்வை நெறிப்படுத்துகிற், மேன்மையுறச் செய்கிற ஏதாவ..

Rs. 230

1001 இரவு அரபுக் கதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)

ஒவ்வொரு கதையிலும் மக்களின் வாழ்வை நெறிப்படுத்துகிற், மேன்மையுறச் செய்கிற ஏதாவது செய்தி இருந்தால் அதற..

Rs. 230

From A Good Teacher to a Great Teacher

V.Ganesan

The author must have spent considerable time in carefully choosing 366 sublime thoughts which when r..

Rs. 325

Marx and Ambedkar Continuing the Dialogue

N.Muthumohan

There are two important strains running through the book — one is to trace Ambedkar’s own views on M..

Rs. 275