மார்க்சியம்

Show:
Sort By:

இ.எம்.எஸ்

ஆதனூர் சோழன்

இ.எம்.எஸ்கோடீஸ்வரக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர். ராஜாக்கள் போல அதிகாரம் செலுத்திய குடும்பம் இவருடைய..

Rs. 175
உழைக்கும் மகளிர் New

உழைக்கும் மகளிர்

Nadesh Thakeye Krupskaya, கொற்றவை

  உழைக்கும் மகளிர் - (தமிழில்  - கொற்றவை)..

Rs. 70
கார்ல் மார்க்ஸ் (மார்க்சியம் குறித்த விளக்கத்துடன் சுருக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று சித்திரம்) In Stock

கார்ல் மார்க்ஸ் (மார்க்சியம் குறித்த விளக்கத்துடன் சுருக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று சித்திரம்)

லெனின், நிழல்வண்ணன்

கார்ல் மார்க்ஸ் (மார்க்சியம் குறித்த விளக்கத்துடன் சுருக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று சித்திரம் ):..

Rs. 60

தத்துவத்தின் வரலாறு

ஆலன் உட்ஸ், நிழல்வண்ணன், மு.வசந்த குமார்

தத்துவத்தின் வரலாறு - ஆலன் உட்ஸ் :ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ''தத்துவம்'' இருக்கிறது என்று கூறினால் வியப்ப..

Rs. 200

மண்ணுக்கேற்ற மார்க்சியம்

அருணன்

மண்ணுக்கேற்ற மார்க்சியம் - அருணன் :மண்ணுக்கேற்ற மார்க்சியம் என்பதை இரண்டுவிதமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்ட..

Rs. 400

மார்க்சிய பார்வையில் கதை எழுதுவது பற்றி

இரா.பாரதிநாதன்

மார்க்சிய பார்வையில் கதை எழுதுவது பற்றிபிறவிக் கலைஞர்கள் என்று யாரும் இல்லை. கலைஞர்களை ‘கருவிலேயே தி..

Rs. 120

மார்க்சிய மூல நூல் வாசிப்பு - ஒரு கையேடு

மாரிஸ் கார்ன்ஃபோர்த்

மார்க்சிய மூல நூல் வாசிப்பு - ஒரு கையேடுமார்க்ஸ் - ஏங்கெல்ஸ் ஆகியோர் அறிவியல் சோஷலிஸத்தின் பிதாமகர்க..

Rs. 120

மார்க்சியத்தின் இன்றைய தேவை

ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

மார்க்சியத்தின் இன்றைய தேவைமார்க்சியத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை விளக்கியுள்ள இச்சிறுநூல், இன்றைய ஏ..

Rs. 15

மார்க்சியமும் திருத்தல்வாதமும்

வி.இ.லெனின்

மார்க்சியமும் திருத்தல்வாதமும்லெனினுடைய மணிச்சுருக்கமான இச்சிறுநூல், திருத்தல்வாதப் போக்குகளின் உள்ள..

Rs. 20

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் (20 தொகுதிகள்)

கார்ல் மார்க்ஸ், பிரெடரிக் எங்கெல்ஸ்

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் (20 தொகுதிகள்) - கார்ல் மார்க்ஸ், பிரெடெரிக் எங்கல்ஸ் :பேராசான்களா..

Rs. 5,000