தக்கர்( கொள்ளையர்கள்) - இரா.வரதராசன்

தக்கர்( கொள்ளையர்கள்) - இரா.வரதராசன்

தக்கர்( கொள்ளையர்கள்) - இரா.வரதராசன்:

வரலாற்றின் இருண்ட பக்கங்களில் ஒளிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள் தக்கர்கள். கிட்டத்தட்ட இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேல் அனைவரையும் அச்சத்தில் உறைய வைத்த இந்தப் பெரும் கொலை காரக்கூட்டம் இன்று தடமே இல்லாமல் மறைந்துபோய்விட்டது.இந்தியாவைக் கிடுகிடுக்க வைத்த மாபெரும் கொள்ளைக் கூட்டத்தின் ரத்தச் சரித்திரம்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 200