நக்கீரன்

Show:
Sort By:

அலையாத்திக்காடுகளும் அனல்மின் நிலையங்களும்

அலையாத்திக்காடுகளும் அனல்மின் நிலையங்களும்இவருடைய எழுத்து நடை மிகவும் தெளிவான மற்றும் உயிரோட்டமுள்ள..

Rs. 40

காடோடி

மண் மரித்த கதை..."ஓர் ஆறு மேற்கில் இருந்து கிழக்கு நோக்கிப் பாய்ந்தால் அது நதி. கிழக்கில் இருந்து மே..

Rs. 270

கார்ப்பரேட் கோடரி

கார்ப்பரேட் கோடரி''சிறு, குறு உழவர்களை விளைநிலத்திலிருந்து விரட்டி அவற்றை கார்ப்பரேட்டுக்கு கைமாற்றி..

Rs. 100

தட்டான்கள் பறக்கும் மழைக்காலம்

தட்டான்கள் பறக்கும் மழைக்காலம்குழந்தைகளுக்கான உலகம் மிகப்பெரியது. ஆனால் அக்குழந்தைகளை உலகம் கண்டுகொள..

Rs. 35

திருடப்பட்ட தேசம்

பசுமை இலக்கியம் என்ற வகையில் சூழலியல் விழிப்புணர்வு, மண்ணின் மைந்தர்கள், சுற்றுச்சூழலை நாசமாக்கும் வ..

Rs. 90

பால் அரசியல்

பால் அரசியல்தம் குழந்தைகளுக்கு உண்மையாகவே தாய்ப்பால் கொடுக்க நினைத்தாலும், தமக்குப் பால் சுரப்பதில்ல..

Rs. 70