நத்தைகளைக் கொன்ற பீரங்கிகள் - கோபி நயினார்

நத்தைகளைக் கொன்ற பீரங்கிகள் - கோபி நயினார்

நத்தைகளைக் கொன்ற பீரங்கிகள் - கோபி நயினார் :

இக்கதையில்

இடம்பெற்றிருக்கின்ற

சம்பவங்கள் அனைத்தும்

இன்றும் அப்படியே தொடர்ந்துக்

கொண்டிருக்கிறது. ஆனால்,

இன்று அது வேறு வடிவம்

பெற்று இருக்கிறது. இந்த

வடிவ மாற்றத்தை தலித்துக்கள்

தற்காலிக விடுதலைக்கான

வழியாக நம்பி இருக்கின்றனர்.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 60