பௌத்தம்

Show:
Sort By:

366 Readings From BUDDHISM

Robert Van de Weyer

Buddha means ‘enlightened person’. A Buddhist is someone who follows the teachings of a particular e..

Rs. 350

Basic Buddhism

Nan Huai-Chin

There is a great deal of interest in Buddhist philosophy today. Nan Huai-Chin has provided an overvi..

Rs. 299

Buddha Mind, Buddha Body

Thich Nhat Hanh

In this book Thich Nhat Hanh shows us how we can instill the habit of happiness in our consciousness..

Rs. 250

Buddhist India Rediscovered

Aruna Deshpande

INDIA IS THE GUARDIAN OF a rich and ancient culture, and the seat of Buddhism. Mystic monasteries on..

Rs. 399
Hsuan Tsang Out Of Stock

Hsuan Tsang

Priya Mani

Centuries ago, a Chinese traveller, Hsuan Tsang, set out on a spectacular journey in search of the t..

Rs. 0

Questions from the City, Answers from the Forest

Ajahn Sumano Bhikkhu

Why are we here? What is goodness? Is there any value in goodness that an ordinary person – the sort..

Rs. 350

The Buddha And His Teachings

Narada

The Buddha was the first most active missionary in the world. He wandered from place to place for fo..

Rs. 499

The Essence Of Buddha

Ryuho Okawa

The Essence of Buddha is about living life with meaning and purpose. It offers a contemporary interp..

Rs. 0

The Secrets of Tantric Buddhism

Thomas Cleary

Tantrism, often misunderstood, is one of the most elaborate and colourful forms of Buddhism. Believe..

Rs. 299

அசோகர்: இந்தியாவின் பௌத்தப் பேரரசர்

வின்சென்ட் ஏ.ஸ்மித், சிவ.முருகேசன்

தொன்மையான இந்துமதத்தினின்று விலகி உருவான பௌத்தம், தோன்றி மூன்று நூற்றாண்டுகள் கடந்தபின் அசோகரின் தலை..

Rs. 0
அம்​பேத்கரின் ஆசான் புத்தர் Out Of Stock

அம்​பேத்கரின் ஆசான் புத்தர்

ஏ.பி. வள்ளிநாயகம்

புத்தர் ஒருபோதும் தன்னை இறுமாப்புடன் பிரகடனப்படுத்திக்கொள்ளவில்லை. அவர் ஒரு மனிதனின் மகனாகப் பிறந்தா..

Rs. 60
அயோத்திதாசர்: வாழும் பெளத்தம் Out Of Stock

அயோத்திதாசர்: வாழும் பெளத்தம்

ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்

ஒரு நூற்றாண்டை எட்டும் தருணத்தில்  மறுகண்டுபிடிப்பு செய்யப்பட்ட அயோத்திதாசரின் சிந்தனைகள்மீது ஆய்வு..

Rs. 195

இந்துத்துவமா அல்லது தம்மத்துவமா?

ஓ.ரா.ந.கிருஷ்ணன்

இந்துத்துவமா அல்லது தம்மத்துவமா?‘இந்து மதத்தின் புதிர்களையும் வன்முறைகளையும்  தோலுரித்து மிக விரிவான..

Rs. 150