காதல்

Show:
Sort By:

A Midsummer Night.s Dream

Manasi Subramaniam

A romantic comedy by Shakespeare retold in simple prose. A popular play by Shakespeare it is widely ..

Rs. 0

A Prearranged Love

Anusha Vishnampet

A love story with a difference, "Why don't you try meeting him? He might turn out to be the man of y..

Rs. 199

Find_Love.com

Neeta Iyer

A modern love story, "Love is a funny thing. When you get stuck on someone, you just get stuck. All ..

Rs. 199

Popular

Alissa Grosso

Meet the clique that rules Fidelity High: Olivia, Zelda, Nordica, and Shelly, each one handpicked by..

Rs. 250

Ranga Half-Pants

Suman Kumar

How horribly wrong can a boy’s dream of owning a pair of full pants go? Set in a small town in Andhr..

Rs. 325

Romance on Facebook

Amrita Priya

It is hard to resist the first love of your life especially when he is just a few clicks away. This ..

Rs. 150

Romeo & Juliet

Shanthi Sivaraman

The Romeo-Juliet love story is a wonderful piece of literature that captured the hearts of millions ..

Rs. 0

Tantric Sex Made Simple

Mark A.Michaels

UNCOVER THE SECRETS OF GREAT SEX AND DEEPER INTIMACY WITH 54 TANTRIC TECHNIQUES Take your sex life f..

Rs. 350

Twelfth Night (Prodigy)

Shanthi Sivaraman

Twelfth Night or As You Will is a tale of love, trickery and mistaken identities. A young noble woma..

Rs. 0

Two Quality Ladies

Amrita Priya

Two Quality Ladies is an unexpected tale of romance between three exceptional people. Offering a gen..

Rs. 0

Urmila

Pervin Saket

Recapturing the mythical journey of love and longing in contemporary India Inspired by the story of ..

Rs. 350

Victoria’s Got a Secret

HelenKay Dimon

A reality-based romance novel. Helen Kay Dimon puts her red-hot pen to paper to tell the sizzling tr..

Rs. 150

அழியாத கோலங்கள்

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

அழியாத கோலங்கள்நவீன இலக்கியத்திற்கும் காதலுக்கும் இடைவெளி கூடுதல் என்றொரு கற்பிதம் இங்கே நெடுங்காலமா..

Rs. 220