அடையாளம் பதிப்பகம்

Show:
Sort By:

உங்களுடைய ஒரு கோப்பை காபியில் எவ்வளவு நஞ்சு?

பினாங்கு பயனீட்டாளர்கள் சங்கம்

நாம் அன்றாடம் விரும்பி அருந்தும் பானம் காபி. அதைக் குடிப்பது இன்று ஒரு சமுக பழக்கமாகவும் நிர்பந்த மா..

Rs. 40

உடல் மற்றும் மனநலப் பராமரிப்புக் கையேடுகள்

டேவிட் வெர்னர்

டாக்டர் இல்லாத இடத்தில்: உடல்நலப் பராமரிப்புக் கையேடு விரிவாக்கப்பட்ட புதிய பதிப்பு. நமது உடல்நலப் ப..

Rs. 820

உடைந்த கண்ணாடிகளில் மறைந்திருக்கும் குருவி

ஓட்டமாவடி அறபாத்

இலங்கையின் தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாற்றில் நிராகரிக்க முடியாத காலத்தின் பதிவுகளாக இக்கதைகள் உள்ளன என்பதில..

Rs. 130

உணர்வெழுச்சி: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

டிலான் இவான்ஸ், க.பூரணச்சந்திரன்

காதல், ஐரோப்பியக் கவிஞர்களால் இடைக்காலத்தில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதா? அல்லது அது மனித இயல்பின் ஒரு பகு..

Rs. 120

உளவியல்: மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

கில்லியன் பட்லர்

உளவியலின் முக்கியமான பகுதிகள் பற்றி இன்று வரையிலான ஓர் ஒட்டுமொத்தமான பார்வையை இப்புத்தகம் அளிக்கிறது..

Rs. 120

எண்ணெய் அரசியல்

கேர்ரி லீச், நா. தர்மராசன்

 ‘தனக்கு ஒரு கண் போனாலும் பரவாயில்லை, எதிராளிக்கு 2 கண்களும் போக வேண்டும்’ என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்..

Rs. 170

என் நினைவில் சே

அலெய்டா மார்ச்

என் நினைவில் சே (சே குவேராவுடன் என் வாழ்க்கை) - அலெய்டா மார்ச்(சே- வின் மனைவி) :அலெய்டா மார்ச் முதல்..

Rs. 250